SİİRT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"Bu Da Benim Hikayem" Adlı Hikaye Yarışması Başladı... 

"Siirt Kitaplarla Güvenli Alanda" Projesi kapsamında gerçekleştirilen, öğretmen ve öğrencilerin katılabilecekleri "Bu Da Benim Hikayem" adlı hikaye yarışması düzenlenecektir.   Katılım şartları ve bilgilendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

 

PROJENİN ADI

 

BU DA BENİM HİKÂYEM

PROJE

KONUSU

Yarışmanın konusu "SERBEST" olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN İŞLEYİŞİ

-  Hikâye yarışmasına katılacak olan öğretmen ve öğrencilerimiz başvuruda bulunacağı hikâye ile birlikte ad - soyad, telefon numarası, çalıştığı okul bilgileriyle 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

- Okullarımızda hikâyeleri değerlendirmek için kurulan komisyon, dereceye giren eserleri 21 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar siirtargeetkinlik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.

- Okullar tarafından müdürlüğümüze gönderilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından 24 - 28 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilecek olup, kitapta yer alma hakkı kazanan hikâye sahiplerinin isimleri ise; 31 Mayıs 2021 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sitesinde açıklanacaktır.

YARIŞMANIN

AMAÇLARI

 

-Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gönderilen hikâyeleri kitaplaştırarak eser haline getirmek.

-Hikâyelerin kitap haline getirilmesiyle estetik ve edebi ürünlere ilgiyi artırmak.

-Öğretmen ve öğrenci birlik ve beraberliğini pekiştirmek.

-Öğretmen ve öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlamak.

-Eğitim ve Öğretimde yazmanın önemine değinmek.

-Kişisel gelişime katkıda bulunmak ve özgüven gelişimini sağlamak.

-Eğitim öğretimde bu çalışmaların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM ve KİŞİLER

-Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Bengin GÖKSU - Ulusal ve Yerel Yarışmalar Koordinatörü

PROJE PAYDAŞLARI

-Siirt Belediyesi

-Siirt Valiliği

YARIŞMAYA

KATILIM

ŞARTLARI

-Yarışmaya Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler ve eğitim-öğretim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

- Yarışmaya başvuru yapan öğretmen ve öğrencilerin hikâyeleri ayrı ayrı değerlendirilecek olup, tek kitap halinde derlenecektir.

-Yarışmaya başvuracak kişiler öncelikle kendi okuluna başvuruda bulunacaktır.

-Her okul en fazla 3 öğrenci eseri ile yarışmaya katılabilecek, öğretmen başvurularında herhangi bir sınırlama yoktur.

-Okullarda kurulacak komisyonlar başvuruda bulunulan eserleri değerlendirecek ve dereceye eserleri okul müdürlükleri siirtargeetkinlik@gmail.com adresine göndereceklerdir.

-Başvuru yapılan hikâyenin yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan ve özgün olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Okullarda başvuru sahipleri en fazla bir hikâye ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla hikâye ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Yarışmaya başvurusu yapılan hikayenin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olmasıgerekmektedir.

-Hikâye yazımının bir yerden alınması durumunda telif hakkıyla ilgili oluşacak tüm zararlar katılımcılara aittir.

- Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüteder. Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü hikâye yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkınasahiptir.

- Hikâye içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıyaaittir.

- Yarışmaya başvuru yapanlar hikâye yazımlarını sadece Word dosyalarında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, 1 satır aralığı ve üç sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayacaktır. Farklı formatta yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

-Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğüneaittir.

- Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN AÇIKLAN-MASI

- Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirme yapılacaktır.

-İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren dereceye giren öğretmen ve öğrencilerimizin isimleri duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Yarışmada dereceye giren öğretmen ve öğrencilerimiz düzenlenecek etkinlikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.

PROJE

KAPSAMI

Proje; Siirt İlinde görev yapan öğretmeneler ile Siirt İlinde öğrenimine devam eden öğrencileri kapsamaktadır.

PROJE TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021

İLETİŞİM

Telefon: 0484 2231028

Mail: siirtargeetkinlik@gmail.com

 

 

 

Yeni Mahalle Hz.Fakirullah Cad. No 78 D Kat 3 / 4 / 5 Merkez Siirt - 0.484.2231028 / 2232301 / 2231057 / 2232299

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.