SİİRT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzce koordine edilecek "Siirt Kitaplarla Güvenli Alanda Projesi" hayata geçiyor....

Müdürlüğümüzce koordine edilecek

16-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevrimiçi ortamda Okuma Geceleri'nin düzenleneceği ayrıca anı,şiir,hikaye yarışmalarının yapılacağı projeye tüm öğretmen ve öğrencilerimizi bekleriz.

Katılım Şartları aşağıda belirtilmiştir.

PROJE ADI

 

Siirt Kitaplarla Güvenli Alanda Projesi

 

PROJE SAHİBİ

 

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

 

PROJE PLANLAMA KOMİSYONU

 

1.      Deniz EDİP                                 -           İl Milli Eğitim Müdürü

2.      Zekeriya BUTUR                        -           İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

3.      Bengin GÖKSU                           -           İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi

 

PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU

 

Adı Soyadı

Görevi

Veysel KİREÇ

Siirt M.E.M. Ar-Ge Birim Koordinatörü

Bengin GÖKSU

Siirt M.E.M. Ar-Ge Birim Çalışanı

Zafer BOLATLI

Siirt M.E.M. Ar-Ge Birim Çalışanı

Diyaeddin GÜL

Siirt M.E.M. Ar-Ge Birim Çalışanı

Afife Gül YETER

Siirt M.E.M. Ar-Ge Birim Çalışanı

Naci Ufuk YÜKSEKLİ

Siirt M.E.M. Ar-Ge Birim Çalışanı

 

 

PROJENİN KONUSU

           

Resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerle birlikte proje süresince her ay düzenli kitap okuma etkinliklerinin yapılması ve belirlenen aylarda öğretmen ve öğrenciler tarafından yazılan anı, şiir ve özgün hikâyelerin basılarak kitap haline getirilmesi

 

PROJENİN AMACI VE HEDEFLER

 

1.      Öğretmen ve öğrenci birlik ve beraberliğini pekiştirmek.

2.      Öğretmen ve öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlamak.

3.      Okumanın sevdirilmesi, öğrencilerin sözcük dağarcığının zenginleştirilmesi.

4.      Öğrencilerin topluma örnek olacak davranışlar sergilemelerini sağlamak, onlara anlama ve anlatma becerilerinin kazandırılması.

5.      Kitap okuma farkındalığını toplumda oluşturması ve pandemi sürecinde güvenli bir ortamda olmalarını  sağlamak.

6.      Kişisel gelişime katkıda bulunmak ve özgüven gelişimini sağlamak.

7.      Eğitim  öğretimde yaşanmışlıkların önemine değinmek.

8.      Eğitim öğretimde yaşanmışlıkları gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

9.      Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gönderilen anı, şiir ve özgün hikâyeleri kitaplaştırarak eser haline getirmek.

10.  Anı, şiir ve hikâyelerin kitap haline getirilmesiyle estetik ve edebi ürünlere ilgiyi artırmak.

 

 

 

PROJENİN KAPSAMI

 

Bu proje, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri ve öğrenim gören öğrencileri kapsar. Siirt'te okuma ve yazma ile ilgili farkındalık oluşturmak ve basımı yapılacak olan kitaplarla ilgili çalışmalarda Siirt Kitaplarla Güvenli Alanda Projesi ile ilgili planlama, uygulama, organizasyona ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

 

PROJENİN YASAL DAYANAĞI

 

v  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25/06/2012 Tarih ve 69 Sayılı Kurul Kararı

v  2023 Eğitim Vizyonu

v  İlk ve ortaöğretim sosyal etkinlikler yönetmeliği

 

Yukarıda belirtilen kapsamında Siirt Kitaplarla Güvenli Alanda Projesi düzenlenmiştir.

 

PROJENİN İÇ ve DIŞ PAYDAŞLARI

 

1.      İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2.      Resmi İlkokullar

3.      Resmi Ortaokullar

4.      Resmi Ortaöğretim Kurumları

5.      Özel İlkokullar

6.      Özel Ortaokullar

7.      Özel Ortaöğretim Kurumları

8.      Okul Aile Birlikleri

9.      Sivil Toplum Kuruluşları

10.  Siirt Valiliği

11.  Siirt Belediyesi

 

PROJENİN UYGULAMA TARİHLERİ

           

Ocak 2021 - Haziran 2021

 

PROJENİN MALİYETİ

           

Proje giderleri, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 

PROJENİN UYGULANACAĞI YER

 

Proje, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilecektir.

 

PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI

 

A-    HAZIRLIK

 

1.      Proje Planlama ve Yürütme, İzleme Değerlendirme Komisyonunun kurulması.

2.      Komisyonda görevli personel arasında görev dağılımı yapılması

3.      Proje uygulama takviminin belirlenmesi.

4.      Projenin okullarda tanıtılması ve gerekli toplantıların yapılması

 

B-    UYGULAMA

 

1.      Projenin Siirt genelinde tanıtılması

2.      Her ayın belirlenen gününde okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

3.      Öğretmen ve öğrencilerle yazar ve şair buluşması planlamasının yapılması

4.      Planlanan ayda anı, şiir ve özgün hikâye yarışmalarının düzenlenmesi

5.      Anı, şiir ve özgün hikâye yarışmalarına katılan eserlerin seçimi için komisyon kurulması

6.      Komisyon tarafından seçilen anı, şiir ve özgün hikâyelerin matbaada basılması

7.      Ödül töreninin düzenlenmesi

 

C-        YARIŞMA KURALLARI

·         Yarışmaya Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler ve eğitim-öğretim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

·         Yarışmaya başvuru yapan öğretmen ve öğrencilerin anı, şiir ve özgün hikâyeleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

·         Başvuruya konu olacak anı, şiir ve özgün hikâye eğitim-öğretim ile ilgili okulda sosyal çevrede ya da ailede yaşanmış olmalıdır.

·         Yarışmaya başvuracak kişiler öncelikle kendi okuluna başvuruda bulunacaktır.

·         Okullarda kurulacak komisyonlar başvuruda bulunulan eserleri değerlendirecek ve dereceye giren ilk 3 eseri okul müdürlükleri siirtargeetkinlik@gmail.com adresine göndereceklerdir.

·         Her okul en fazla 3 öğrenci eseri ile yarışmaya katılabilecek, öğretmen başvurularında herhangi bir sınırlama yoktur.

·         Başvuru yapılan anı, şiir ve özgün hikâye yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan ve özgün olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Okullarda başvuru sahipleri en fazla bir anı, şiir ve özgün hikâye ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı, şiir ve özgün hikâye ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

·         Yarışmaya başvurusu yapılan anı, şiir ve özgün hikâye daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olmasıgerekmektedir.

·         Anı, şiir ve özgün hikâye yazımının bir yerden alınması durumunda, telif hakkıyla ilgili oluşacak tüm zararlar yazarlara aittir.

·         Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz o1arak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüteder. Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü anı, şiir ve özgün hikâye yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkınasahiptir.

·         Anı, şiir ve özgün hikâye içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıyaaittir.

·         Yarışmaya başvuru yapanlar anı, şiir ve özgün hikâye yazımlarını sadece Word dosyalarında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, 1 satır aralığı ve üç sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Farklı formatta yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

·         Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğüneaittir.

·         Başvurusunu tamamlayan her katılımcı, şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

 

D-    İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

1.      Proje yürütme ekibi proje süresince yapılan çalışmaları kontrol eder.

2.      Projenin uygulama aşamasında proje ile ilgili önerileri değerlendirir.

3.      Proje sonunda Proje Yürütme Kurulu'nun hazırlamış olduğu raporları değerlendirir.

 

PROJEYE PAYDAŞLARININ YAPACAKLARI İŞLER

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.      Proje Planlama ve Yürütme Komisyonu oluşturur.

2.      Ölçme değerlendirme komisyonunu seçer.

3.      Proje Çalışma takvimi belirler.

4.      Proje onayını alır.

5.      Proje ile ilgili yazı ve evraklar okul ve kurumlara gönderir.

6.      Katılımcı okul ve kurumlar belirler.

7.      Katılımcı okul-kurumların projedeki yerleri belirler

 

RESMİ-ÖZEL İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE MÜDÜRLÜKLERİ

1.      Proje tanıtım toplantılarına katılır

2.      Okul müdürleri öğretmen ve öğrencilere projeyi tanıtır.

3.      Proje toplantılarına katılacak öğretmen ve öğrencileri belirler.

4.      Proje ile ilgili yazışmaları yapar.

5.      Projenin yaygınlaşması için gerekli tanıtım çalışmalarını yapar.

6.      Öğretmen ve öğrencilere proje duyurusunu yapar.

7.      Okulda yapılan çalışmaları takip ve kontrol eder.

8.      Proje takvimine göre yapılan etkinlikleri zamanında hazır edilmesini sağlar ve ilgili komisyona sunar.

9.      Okulda eserleri incelemek için komisyon kurar, kurulan komisyonda görev alan öğretmenlerin isimlerini Ar-Ge birimine bildirir, komisyon tarafından ilk 3 e giren eserleri belirler ve siirtargeetkinlik@gmail.com mail adresine gönderir.

 

PROJE EYLEM PLANI

No

FAALİYET ADI

GÖREV VE SORUMLULUK

UYGULAMA

DÖNEMİ

1.       

"Siirt Kitaplarla Güvenli Alanda"  İl Proje Koordinasyon Kurulunun oluşturulması, 1. Okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

ARGE Birimi

Ocak 2021

2.       

İl geneli projenin tanıtımının yapılması, logo ve yazar buluşması hazırlıklarının yapılması, anı yarışması ile ilgili duyurunun yapılması, 2. okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

      ARGE Birimi

Şubat 2021

3.       

Anı yarışması ile ilgili inceleme komisyonunun kurulması, şiir yarışması ile ilgili duyurunun yapılması, 3. okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

 ARGE Birimi

Mart 2021

4.       

Şiir yarışması ile ilgili inceleme komisyonunun kurulması, özgün hikâye yarışması ile ilgili duyurunun yapılması, 4. okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

      ARGE Birimi

Nisan 2021

 

5.       

Özgün hikâye yarışması ile ilgili inceleme komisyonunun kurulması, 5. okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

ARGE Birimi          

Mayıs 2021

6.       

Anı, şiir ve özgün hikâye yarışmasında komisyon tarafından seçilen anı, şiir ve özgün hikâyelerin basımı 6. okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi

ARGE Birimi

Haziran 2021

7.       

Proje takip ve değerlendirmesi

ARGE Birimi

Proje süresince

8.       

Proje ile ilgili soru ve desteklemeler

ARGE Birimi

Proje süresince

9.       

Proje boyunca okullarda yapılacak tüm iş ve koordinasyonların yürütülmesi

Okul Müdürü

    Proje süresince

10.   

Yarışmaların sonucunda dereceye giren öğretmen ve öğrencilerin ödüllendirilmesi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Haziran 2021

 

 

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

 

1)       Okuma alışkanlıklarının artırılması.

2)       Kişisel gelişim becerilerini geliştirmek.

3)      21. Yüzyıl becerilerinde eleştirel düşünme ve işbirlikçi becerilerin geliştirilmesi.

4)       İşbirliği ile eser oluşturulmasının teşvik edilmesi.

5)      Pandemi sürecinde güvenli alanda okuma alışkanlığını kazandırmak ve sevdirmek. 

6)      İletişim ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi.

7)      Hızlı okuma, okuduğunu anlama ile akademik başarısının artırılması

8)      Yazmaya karşı farkındalığının artırılması planlanmaktadır.

 

 

 

 

Proje Koordinatörü

Bengin GÖKSU

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü/ARGE

Yeni Mahalle Hz.Fakirullah Cad. No 78 D Kat 3 / 4 / 5 Merkez Siirt - 0.484.2231028 / 2232301 / 2231057 / 2232299

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.