SİİRT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ücretli Usta Öğretici Başvuru İlanı

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI İLANI

         2019-2020 eğitim öğretim yılında İlimiz Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde açılacak olan kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 02 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen usta öğretici başvuru değerlendirme formuna esas belgeler ve dilekçe ile İlimiz Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne yapılacaktır. MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26. maddesi gereği ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılacaktır.

  1. 1.    ÖNCELİK:

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRMELER, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNCELİK SIRASINA GÖRE YAPILACAKTIR.

 1) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

2) Emekli öğretmenler,

3) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri,

4) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler,

5) Bakanlıkça Hazırlanan Programa Göre Verilen Eğitim Belgesi Veya Pedagojik Formasyon Belgesi Olanlar.

 

  1. 2.    ÖNCELİK:

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERDE ARANACAK ŞARTLAR AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

1) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

2) Türk vatandaşı olmak.

3) 18 yaşını doldurmuş olmak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

7) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

8) Bakanlıkça Hazırlanan Programa Göre Verilen Eğitim Belgesi Veya Pedagojik Formasyon Belgesi Olanlar.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1)    Ücretli Usta Öğretici Başvuru Formu,

2)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3)    Fotoğraf (1 Adet)

4)    Askerlik Durum Belgesi,

5)    Sabıka Kaydı,

6)    Bakanlıkça Hazırlanan Programa Göre Verilen Eğitim Belgesi Veya Pedagojik Formasyon Belgesi,

7)    Değerlendirme Formundaki Puana Esas Olarak Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Belgeler,

 

 

ALANINDA EĞİTİM

(Bu Bölümden Sadece Biri Değerlendirilecektir.)

Doktora Belgesi Fotokopisi

Tezli Yüksek Lisans Belgesi Fotokopisi

Lisans + Pedagojik Formasyon/Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi Fotokopisi

Lisans Diploması Fotokopisi

Ön Lisans Diploması Fotokopisi

Ustalık Belgesi/Meslek Lisesi Diploması/4.Seviye Kurs Bitirme Belgesi/4.Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

ALANINDA HİZMET / İŞ DENEYİMİ

Alanında İş Deneyimi Belgesi (Yıl 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır.)

 

 

EK PUAN İÇİN

Usta Öğreticilik Belgesi Fotokopisi

Uluslararası Yarışmada İlk 3 Dereceye Girdiğine İlişkin Belge Fotokopisi

Resmi Ulusal Yarışmada İlk 3 Dereceye Girdiğine İlişkin Belge Fotokopisi

Üstün Başarı Belgesi Fotokopisi

Başarı Belgesi Fotokopisi

 

 Başvuru Formunu Buradan İNDİRİN

                                                                                                              SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yeni Mahalle Hz.Fakirullah Cad. No 78 D Kat 3 / 4 / 5 Merkez Siirt - 0.484.2231028 / 2232301 / 2231057 / 2232299

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.